Hand-tekeningen onder de doelen

Verbeter Breda Dag 2022

Handtekeningen onder de doelen

Op zaterdag 17 september kwamen zo'n 150 betrokken Bredanaars bijeen in ontmoetingscentrum De Vlieren in de Heuvel om hun handtekening te zetten onder Het Pact van Breda Deel 2. Hiermee verbinden zij zich aan de doelen die zijn gesteld om de komende jaren de kloof tussen kansenarm en kansenrijk in Breda te verkleinen.

Burgemeester Paul Depla zette als één van de eersten zijn handtekening onder het pact. “We willen een stad blijven waarvan we kunnen zeggen: het gaat heel goed. En dan niet alleen met een gedeelte van de stad, maar met ál onze inwoners. Goed onderwijs, een goede toekomst, goed inkomen, een goed huis om in te wonen. We komen daarin alleen verder als we het doen mét de stad, niet door het op te leggen vanuit de gemeente of instanties. Daarom werkt Verbeter Breda: het is een programma vóór en dóór de Bredanaars zelf.”

Markt

Op de Verbeter Breda Dag konden de deelnemers gesprekken bijwonen van professionals of betrokkenen van Verbeter Breda. Daarnaast was er een markt met daarop verschillende Bredase organisaties die zich inzetten om Breda te verbeteren. Ook konden bezoekers deelnemen aan de 'van het kastje naar de muur’-quiz, hun hart luchten bij een professionele luisteraar, of via een koptelefoon luisteren naar live diepte-interviews met aanwezigen.

Begrip voor elkaar

Dominee Gremdaat – het bekende typetje van Paul Haenen – hield op de Verbeter Breda Dag een warm betoog voor het vergroten van onderling begrip: “Leer luisteren naar elkaar. Leer elkaar kennen en stel je vooroordelen ter discussie. Zie de zin ervan in en héb er ook zin in. Wees bescheiden en open. Besef dat sommige stadsgenoten het verdomde moeilijk kunnen hebben. Als we begrip opbrengen voor elkaar, werken we allemaal aan het verkleinen van de verschillen tussen jou en de ander. En dus ook aan de kloof tussen arm en rijk in de stad.”

Kwetsbaar

Directeur van Stichting De Eetschap Dalila Sayd en oud NAC-directeur Justin Goetzee zijn beiden nauw betrokken bij Verbeter Breda. Ze vertellen hoe zij elkaar en zichzelf beter hebben leren kennen. “Ik ben in de afgelopen maanden veel wijzer geworden”, vertelt Justin. “Ik heb geleerd dat je niet de oplossing moet willen verzinnen voor een ander. Want dan vertrek je al vanuit ongelijkwaardigheid. Als je goed leert luisteren naar de ander krijg je heel andere gesprekken.”


“We gaan ongemakkelijke gesprekken vaak uit de weg,” weet Dalila uit ervaring, “maar die moeten wel gevoerd worden. Er is misschien niet altijd een oplossing te vinden. Maar dat is oké.” Justin is het daarmee eens: “We mogen veel meer laten zien wat er niet goed gaat. Het verbindt juist als je iets kwetsbaars met een ander deelt.”

Lange adem

Politicoloog en bestuurskundige Tim 'S Jongers krijgt groot applaus met zijn felle pleidooi voor mensen in kwetsbare situaties. “Er zit vaak een kloof tussen de goede bedoelingen van instanties en de leefwereld van de mensen om wie het gaat”, vindt hij. “We moeten de verbinding blijven zoeken, mensen zelf vragen wat ze nodig hebben. Want dat weet iedereen echt wel voor zichzelf het beste.” Tim voorspelt dat het lang zal duren om echt verandering te brengen in een stad. Belangrijk is volgens hem vooral de betrokkenheid van de gehele stad en niet alleen de mensen die betrokken zijn bij Verbeter Breda. “Want alleen als je elkaar kunt aanspreken op de gezondheid en het geluk van je stad, kun je je doelen bereiken.”

Maak er wat van

Paul Haenen, ook bekend van de stem van Bert sluit de inspirerende dag hoopvol af met een liedje van Bert & Ernie: “Maak er wat van, maak er wat van, als je ontevreden bent, doe er dan wat ân. Maak er wat van, maak er wat van, moet je zien wat je allemaal niet kán!”