“De vluchteling is iemand zoals jij en ik”

Emma Pierre van Buddy to Buddy

Emma Pierre van Buddy to Buddy: “De vluchteling is iemand zoals jij en ik”

Buddy to Buddy koppelt in 13 steden in Nederland nieuwkomers aan mensen die al langer in de stad wonen. Alleen al in Breda heeft Buddy to Buddy in 6 jaar tijd meer dan 1400 buddy's gematcht. 88% van hen is nog steeds bevriend.

Een buddy-traject duurt 4 maanden”, vertelt Emma Pierre van Buddy to Buddy Breda. “Maar we hopen natuurlijk op een langdurige vriendschap.” De buddy's worden zorgvuldig aan elkaar gekoppeld. Vluchtelingen vertellen in een eerste gesprek over hun hobby's en interesses, gezinssituatie, en welke voorkeur ze hebben voor buddy. Bredanaars kunnen de vragenlijst online invullen.

Matching

Emma: “Er melden zich mensen van alle leeftijden en alle opleidingsniveaus. Vluchtelingen leren de Nederlandse taal en cultuur kennen en bouwen met Buddy to Buddy een sociaal netwerk op. Maar het buddyschap verrijkt ook het leven van beide buddy's.” Dat dat klopt, weet ook Bredanaar Huib. Hij werd een half jaar geleden gekoppeld aan Jamel uit Syrië.

“Ik wilde iets goeds doen voor de wereld, maar had niet verwacht dat het mij ook zo veel zou brengen”, vertelt Huib. “Ik leer heel veel over Jamels land en cultuur, maar hij laat me ook nadenken over mijn eigen leven. Wat hij heeft meegemaakt is zo heftig, daar kunnen wij ons niets van voorstellen. Maar ondanks dat wil hij er echt wat van maken. Dat bewonder ik enorm.”

Als een broer

Jamel woont nu 1 jaar in Breda. Hij schreef zich in voor Buddy to Buddy, omdat hij de Nederlandse taal snel wilde leren. Hij is blij met met zijn buddy: “Huib is als een broer voor me en helpt me bij dingen. Bijvoorbeeld toen ik een zorgverzekering moest kiezen voor mij en mijn gezin. Maar ook als ik het zwaar heb of iets niet begrijp, is hij er voor me.”

Discussies

Ook Sultan en Marijn hebben een fijne vriendschap opgebouwd via Buddy to Buddy. Sultan: “Als ik iets niet weet of hulp nodig heb, kan ik Marijn altijd bellen. Laatst was er een busstaking toen ik naar school moest voor een examen. Toen heeft Marijn me snel met zijn auto naar Avans gebracht. Hij is altijd vriendelijk en behulpzaam. En hij leert me veel over Nederland. Bijvoorbeeld hoe je in een restaurant netjes eten bestelt.”

Marijn: “We doen veel leuke dingen samen: naar het terras, theater of kermis, schaatsen, of gewoon chillen. En we hebben veel discussies over wat we geloven. We vinden het allebei heel leerzaam om het standpunt van een ander uit een andere cultuur te leren kennen.” Sultan knikt: “Het verandert de manier waarop je naar de wereld en naar andere mensen kijkt.”

Gelijk

“Het mooiste wat we terughoren van Bredanaars die hier komen, is dat ze beseffen dat de vluchteling is zoals jij en ik”, aldus Emma. “Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je geloof ook is; we zijn allemaal gelijk. We hebben dezelfde dromen, dezelfde ambities, en dezelfde liefde voor onze families. We zijn allemaal gewoon mens.”

Wil je weten of Buddy to Buddy ook bij jou past? Kijk dan op  buddytobuddy.nl/breda voor meer informatie.