De route naar een Verbeter(d) Breda

Vorig jaar heeft de initiatiefgroep Verbeter Breda samen met veel inwoners en organisaties in Het Pact van Breda, Deel 1 de intentie vastgelegd om iets te gaan doen aan de toenemende tweedeling in de stad. Tot aan de zomer worden er verdiepende gesprekken gevoerd over de thema’s uit Deel 1. Denk bijvoorbeeld aan: Het begint bij bestaanszekerheid, Investeren in jeugd en Leefbaarheid & Veiligheid. Deze gesprekken leiden tot Het Pact van Breda van Breda, Deel 2. Hierin staan de doelen en oplossingsrichtingen bij de thema’s. Eind dit jaar volgt nog Het Pact van Breda, Deel 3. Dit bevat een door alle partners vastgestelde uitvoeringsagenda voor de komende 4 jaar op basis van de doelen en oplossingsrichtingen uit Deel 2.

De verdiepende gesprekken over de thema’s vinden de komende maanden op verschillende momenten en plekken in de stad plaats. Steeds met inwoners en professionals. De gesprekken staan onder leiding van onafhankelijke gespreksleiders. Het kan goed zijn dat zij u benaderen om mee te praten. En uiteraard kunt u hen zelf ook benaderen om uw kennis en ervaringen te delen.

Een overzicht:

Het begint bij bestaanszekerheid: Sjef Kuisters, sjef@procreate.design

Investeer in de jeugd: Stefanie Vermeulen, stefanie@urbanlivinglabbreda.nl 

Er moet iets te doen zijn in buurten: Eelke de Rooij, eelke@spacevalue.nl

Stuur op gemengd wonen: Eelke de Rooij, eelke@spacevalue.nl                 

Maak ontmoeting mogelijk: Marieke Beekers, mwg.beekers@breda.nl

Leefbaarheid en Veiligheid: Jerrel Denijn, info@pakkt.nl