Programma-bureau krijgt steeds meer vorm

Gemeenteraad voorgelicht over voortgang Verbeter Breda

Gemeenteraad voorgelicht over voortgang Verbeter Breda: Programmabureau krijgt steeds meer vorm

Op donderdag 17 november werd het programma Verbeter Breda weer besproken in de gemeenteraad. Ter tafel kwamen onder andere vragen over de voortgang en de betrokkenheid van bewoners.  Te gast was Pieter van Eisden van bureau Lysias, die zich buigt over de volgende fase Verbeter Breda. En dan met name de aansturing ervan.

Bureau Lysias heeft onderzoek gedaan naar de aansturing van vergelijkbare programma's in andere steden. Hij benadrukt dat het ingewikkelde trajecten zijn, met vele stappen die moeten worden gezet. “Dat kun je alleen doen door het behapbaar te maken”, vertelt hij. “Daarvoor is een goede structuur nodig. Zodra we dingen gaan doen, moeten de rollen verdeeld zijn, goed worden samengewerkt en het toezicht geregeld zijn. Daar moeten we nu goed over nadenken, want je wilt er 20 jaar mee vooruit.”

Programmabureau

Steden die in eenzelfde programma zitten, werken met een programmabureau met daarboven een bestuur en directeur. Het team ondersteunt het netwerk dat de plannen werkelijk gaat uitvoeren: maatschappelijke organisaties, gemeente, en deelnemende bewoners. Daarnaast monitort en rapporteert het over voortgang.

Het is belangrijk dat binnen het programma goed samengewerkt wordt: “Het wordt samen ontwikkelen, co-creëren; niemand bepaalt voor een ander.” Ook kan er al rekening worden gehouden met een spanningsveld, waarschuwt Pieter: “De uitvoering van de plannen moet voor de betrokkenen het liefst een beetje snel.”

Bewonersbetrokkenheid

In het bestuur en het programmabureau zitten in het beste geval ook bewoners. Maar Pieter merkt dat dat in alle steden een uitdaging is. Niet alleen om mensen te bereiken en aangehaakt te krijgen, maar ook de manier van betrokkenheid. “Bewoners willen vaak concrete oplossingen voor concrete problemen, maar haken af bij langere trajecten.” Volgens hem is het daarom van belang dat bewoners een juiste plek krijgen, bijvoorbeeld in een panel, werkgroepen, of een burgerraad.

Ook de raadscommissie stelde veel vragen over de betrokkenheid van bewoners. Gebeurt dat al wel genoeg? Hoe kan het beter? Debby den Heijer van Verbeter Breda zegt hierover in de raadscommissie: “Het is ontzettend ingewikkeld om bewoners te betrekken bij het programma. We zijn nu heel hard aan het zoeken hoe we de benadering kunnen omdraaien, zodat zij niet bij ons aanschuiven, maar wij bij hen aansluiten. Bijvoorbeeld via kleine initiatieven, wijkplatforms, wijkraden of via wijkwerkers.”

Hoe verder?

In december zijn de plannen voor het programmabureau op hoofdlijnen klaar. De concrete uitwerking ervan volgt aansluitend. Eind februari is immers Pact deel 3 klaar met daarin het concrete uitvoeringsplan en vanaf 1 april moet het nieuwbakken Programmateam aan de slag.