Wat moet er gebeuren met de Noordelijke Rondweg?

Wat moet er gebeuren met de Noordelijke Rondweg?

Een van de ideeën voor het tegengaan van de tweedeling binnen Breda, is de ondertunneling van de Noordelijke Rondweg. Hier werd op vrijdag 20 januari over gebrainstormd tijdens een bijeenkomst van BLASt in Electron.

Luc Deckers van burgerinitiatief Ringland Antwerpen vertelde deze middag het verhaal van de Ring van Antwerpen. Tien jaar geleden startte daar de discussie over de ondertunneling van de rondweg. Inmiddels zijn er serieuze plannen en wordt aan een verkapping gewerkt. Deckers benadrukt dat het belangrijk is dat burgers worden betrokken bij dit soort discussies. “Je hebt echt draagvlak nodig.”

Workshops

Hierna gingen de 50 aanwezigen in vier groepen uiteen om te brainstormen. Een van de groepen praatte over het wegdeel tussen de Terheijdenseweg en Kapittelweg, tussen de wijken Doornbos/Linie en Hoge Vucht. De gedachte is dat wanneer de Noordelijke Rondweg wordt ondertunneld, beide wijken meer verbonden raken. De deelnemers aan de workshop hebben daar hun vraagtekens bij. Zij denken dat daar meer voor nodig is dan het ondertunnelen van de Noordelijke Rondweg en hopen dat daarover in de stad een debat ontstaat.

Kansen

Ton van Beek van BLASt snapt die twijfels wel: “Het is niet zo dat als we de rondweg ondertunnelen, de inwoners van wijken zich automatisch met elkaar verbinden. Maar er liggen hier wel heel veel kansen om de stad met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld door op deze plek mooie voorzieningen aan te bieden, zoals een park of ontmoetingsplek. Maar daarvoor is nog heel veel onderzoek nodig.”

Onderzoek

“Het is nog een lang proces voor er knopen kunnen worden doorgehakt. Maar we hebben met deze bijeenkomst het gesprek op gang gebracht tussen veel betrokken mensen in Breda. En de energie is goed. We kijken van daaruit wel wat er gebeurt.”

Meer info over deze middag leest u op de website van BLASt.