Even voorstellen: Lian Smits, bestuurder Sterk Huis

liansmitssterkhuis.jpeg

'Breda moet een stad worden met kansen voor iedereen. Oók als je leven op een moeilijke plek begint'

Maak kennis met Lian Smit, bestuurder van Verbeter Breda-partner Sterk Huis.

Wat doet jouw organisatie?

"Sterk Huis is een organisatie die zich richt op jeugd- en gezinshulpverlening en vrouwenhulpverlening. We zetten daarbij 120 jaar aan kennis in. We weten dat bij 80% van de kinderen die problemen hebben, die problemen veroorzaakt zijn door de plek waar hun wieg staat. En soms zitten de risico’s op problemen en geweld al generaties lang in de familie. Die transgenerationele overdracht willen we doorbreken. Door zo vroeg mogelijk – liefst al voor de geboorte – kansen te bieden voor veilig en goed opgroeien, wáár je ook geboren bent."

Waarom vind jij Verbeter Breda belangrijk?

“We zien dat er een grote groep gezinnen kwetsbaar is en dat die niet altijd de juiste hulp krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten welke hulp er is. Of omdat er geen gevoel van een probleem is. Soms is de taal een probleem of de formulieren."

"Als wij een stabiele maatschappij willen krijgen, is een goede basis in kansen voor iedereen wezenlijk. Aan de achterkant blijven ‘dweilen’ werkt gewoon niet en zorgt voor onnodige ellende en verdriet. Natuurlijk kun je niet 100% voorkomen dat mensen in de hulpverlening terechtkomen. De mensen die hulp nodig hebben moet je ook heel snel goede hulp geven. Maar het is belangrijk dat we steeds meer kunnen voorkomen. Verbeter Breda geeft daar handen en voeten aan. Door het belang van een stevige basis te erkennen en alle inwoners en organisaties die hulp bieden met elkaar te verbinden.”

Wie zijn jullie partners en wat levert die samenwerking op?

“Ik geloof heel erg in partnerschap. Er zijn ontzettend veel partijen bezig met een stukje van dezelfde opdracht. Zoals het CJG, Amarant, Ggz Breburg, Ggz De Viersprong, huisartsen, welzijn, bewonersgroepen en de lokale wijkteams. Aan het begin van Verbeter Breda leken het allemaal wel kleine eilandjes. Langzamerhand weten we elkaar steeds beter te vinden. Het Pact van Breda helpt ons allemaal om te verbinden en samen door te pakken. Vanuit dezelfde visie en ambities."

"Praktisch samenwerken biedt veel kansen voor gezinnen. Er ligt bijvoorbeeld een grote kans bij basisscholen om gezinnen die hulp nodig hebben te signaleren. Alle kinderen komen immers op school. En voor ouders is de school ook een vanzelfsprekende plek. Maar de leerkracht kan het niet alleen oppakken. Ik denk dat leerkrachten het beter volhouden om te blijven kijken naar signalen dat het niet goed gaat met een leerling als ze weten dat ze het niet alleen op te hoeven lossen."

Wat is je droom voor Breda?

“Dat de verschillen tussen de mensen die aanhaken en niet aanhaken kleiner worden. Door mensen die achterop raken stappen naar voren helpen te maken. Ik geloof dat mensen die kansen hebben in het leven blijere, gezondere mensen zijn. Dat resulteert op den duur in een stabielere samenleving. Ik wil dat Breda een stad wordt met kansen voor iedereen. Oók voor degenen die hun leven op een moeilijke plek beginnen."

 

Meer nieuws
Wil je wat kwijt of nooit meer iets missen?

Heb je een vraag, opmerking of een idee? Laat het ons weten! En abonneer je zeker op onze nieuwsbrief, dan ben je altijd op de hoogte.