Samenwerken aan de kansen van Bredase jeugd

preventie_maartjeenanne.jpg

“Onze kracht zit in de verbinding van onderwijs, zorg en veiligheid”

Onder de noemer gelijke kansen voor iedereen wil Preventie met Gezag voorkomen dat jongeren de stap zetten naar de (drugs)criminaliteit en daarin verder afglijden. Daarvoor is ze in de wijk Hoge Vucht gestart met het bouwen van een nauw contact tussen onderwijs, zorg en veiligheidspartners. Inmiddels zijn op veel basisscholen, middelbare scholen en mbo-opleidingen in de wijk veiligheidsoverleggen met de betrokken partners.

Praktisch

“Hierin bespreken we thema's, trends en ontwikkelingen die spelen op de school”, vertelt Anne Willemsen, een van de projectleiders van het programma. “De ene keer gaat het over online pestgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag, de andere keer over een nieuwe trend van diefstallen binnen school. We kijken samen heel praktisch en doelgericht: wat heeft een klas of een groepje leerlingen nodig? En wie van ons kan de school daar het beste bij helpen?”

“Soms is het genoeg om een jongere uit te nodigen voor Halt-spreekuur”, vervolgt Anne. “Een andere keer gaan meerdere partijen met een thema aan de slag. Dan geven bijvoorbeeld Halt en de jongerenwerker samen in een klas een training over groepsdruk, gaat vervolgens de jongerenwerker ermee aan de slag tijdens de naschoolse activiteiten, en start indien nodig een individueel traject waarbij ook de ouders worden betrokken. De kracht van Preventie met Gezag zit in die verbinding.”

Wijzend vingertje

Halt is een van de partijen die op de scholen aanwezig is. De medewerkers geven voorlichtingen in de klas. En zij voeren preventieve gesprekken met leerlingen en hun ouders tijdens een vast schoolspreekuur.

“We zijn er niet om jongeren met een wijzend vingertje aan te spreken op hun gedrag”, benadrukt Halt-medewerker Maartje Kerstens. “We vertellen hen over het jeugdstrafrecht en leggen uit dat ze een strafblad kunnen krijgen als ze doorgaan met wat ze doen. We kijken met de jongere wat er nodig is om dit ongewenste gedrag in de toekomst te voorkomen en bieden maatwerk aan. En soms zijn er excuses nodig naar een docent of een andere leerling. Daar helpen we dan bij.

Vreemde ogen

“Leraren vinden het fijn dat iemand anders het gesprek ook aangaat”, merkt Maartje. “Vreemde ogen dwingen en soms is het voor een leerling ook fijner om hun verhaal te vertellen aan iemand die ze niet kennen. Ook weten scholen vaak niet wat er allemaal mogelijk is. Door zo nauw het contact met hen te onderhouden ontlasten we hen op dit vlak. En werken we samen aan de kansen van de jeugd in onze stad.”

Meer nieuws
Wil je wat kwijt of nooit meer iets missen?

Heb je een vraag, opmerking of een idee? Laat het ons weten! En abonneer je zeker op onze nieuwsbrief, dan ben je altijd op de hoogte.