Bijeenkomst Alliantie 'Goed wonen in een fijne buurt'

Bijeenkomst Alliantie 'Goed wonen in een fijne buurt'

Op donderdag 8 december kwam de Alliantie 'Goed wonen in een fijne buurt' voor de tweede en laatste keer bijeen in Magazijn 076. Ruim veertig deelnemers gingen samen het gesprek aan over hoe wonen in Breda nog fijner kan voor iedereen. Zowel in de aandachtswijken als in andere wijken.

De deelnemers aan deze alliantiebijeenkomst splitsen zich op in 3 groepen, met elk een eigen thema: wonen, wijken of participatie (ofwel: hoe krijg je de bewoners betrokken bij de wijk?). De belangrijkste vragen waar deze middag over gebrainstormd wordt: wat mist er aan initiatieven? Wat kan er beter? En waarmee kunnen we al in 2023 aan de slag?

Maatwerk

Anneke Creemers van Laurentius vat de opbrengst van de tafel Participatie samen: “Elke wijk is anders. En er is ook niet zoiets als 'de' bewoner. Daarom is het altijd maatwerk. Het grootste deel van de Bredanaars kennen we nog niet. Daarom is het belangrijk elkaar op te zoeken en het gesprek aan te gaan. Krijg de kwaliteiten van die bewoners in de wijk boven tafel. En geef hen het vertrouwen om te doen wat ze kunnen.”

Wijk

Uit de groepen Wijken en Wonen komen vooral veel ideeën voor nieuwe initiatieven. Zo is er gesproken over de beperkte  ontmoetingsruimte in bijna alle wijken van Breda. Vooral voor jongeren is er te weinig plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Dat moet en kan beter!

Ook het groen in de wijken vraagt aandacht, vinden de aanwezigen. “We moeten beter beheren wat er is en kijken welke rol bewoners daar zelf in kunnen spelen. Misschien kunnen zij een wijkbudget ontvangen om zelf eigenaarschap te nemen in het schoonhouden van de wijk? Er is heel veel betrokkenheid veel goede wil, maar daar mag best iets tegenover staan.”

Vertrouwen op bewoners

Er is in de alliantie veel animo om bewoners zelf meer stem te geven bij het inrichten van hun woonwijk. Bijvoorbeeld door analyses te maken van wat er nodig is op basis van gesprekken met bewoners van de wijk. “Durf te vertrouwen op de burgers, en gebruik hun energie!”

Hoe verder?

De begeleiders van de alliantie 'Goed wonen in een fijne buurt' verzamelen alle informatie uit de bijeenkomsten en losse gesprekken. Op vrijdag 23 december leveren zij hun inbreng op aan de gemeente. Die maakt van de bijdragen van de drie allianties een uitvoeringsprogramma dat op 1 april bij het rijk wordt ingediend. In de tussentijd is er genoeg ruimte om al aan de slag te gaan met kleinere initiatieven die het wonen in Breda verbeteren.