Alliantie-bijeenkomst Kunnen worden wie je wilt zijn

Alliantiebijeenkomst Kunnen worden wie je wilt zijn

Op vrijdag 4 november kwamen zo'n 20 professionals en jongeren samen om in de alliantie 'Kunnen worden wie je wilt zijn' te praten over de toekomst van de jeugd in Breda. Hoe gaan we concreet de plannen uit Het Pact van Breda Deel 2 vormgeven en zorgen dat alle Bredase jongeren dezelfde kansen krijgen?

De betrokkenheid en het enthousiasme bij de aanwezigen zijn groot. Aan twee tafels praten professionals en jongeren over alles wat in Breda al wordt gedaan voor de jeugd. En ook over wat en hoe het beter kan om de Bredase jongeren gelijke kansen te geven. Zo wordt gesproken over de Rijke schooldag, plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hoe mensen uit verschillende wijken met elkaar in contact kunnen komen.

En iedereen mag zijn zegje doen. Joëlle van de Jongerenraad mist bijvoorbeeld leuke activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar. “Er is al heel veel voor kinderen van de basisschool, maar de jeugd vanaf 14 jaar wordt een beetje vergeten. Daar moet je ook hele andere dingen voor verzinnen. Bijvoorbeeld iets van gamen of social media... Het zou mooi zijn als daarbij echt wordt gekeken naar de interesses van de jeugd.”

Verfrissend

Mark, jongerenwerker bij Surplus, noemt het verfrissend om eens met 'andere gezichten' om tafel te zitten. “We hebben wel vaker overleg met andere professionals, maar het is heel prettig om eens direct van jongeren te horen hoe zij het beleven.” Youssef van de jongerenraad is ook blij met de gesprekken: “Ik ben verrast wat er in een ochtend al aan goede ideeën op tafel komen. Er zitten zelfs dingen bij die morgen al opgestart zouden kunnen worden.”

“Het was een mooie ochtend, met een fijne energie”, vindt Karel, begeleider van de Alliantie. “Ik hoop wel dat er ook nog andere organisaties aansluiten, zoals het VO, Jong JGZ, IMW en wijkraden uit de kansrijke wijken. Alle organisaties die iets met jongeren doen zouden hier moeten zijn en mee moeten praten. Want dit is iets wat we met z'n allen willen. En dus moeten we het er ook met z'n allen over hebben.”

De alliantie is met name nog op zoek naar gesprekspartners uit het Voortgezet Onderwijs. Werkt u in het VO en wilt u meepraten over de toekomst van de jeugd in Breda? Stuur dan een mail naar info@verbeterbreda.n