Verbeter Breda: hier staan we

Ruim een jaar na de start van het programma Verbeter Breda zetten we een volgende stap op weg naar de aanpak van tweedeling in onze stad. Ook is inmiddels het Programmateam Verbeter Breda voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit team heeft als taak de volgende fase aan te sturen. De stand van zaken...

Het Pact van Breda Deel 1
De eerste stap in Verbeter Breda werd gezet door de initiatiefgroep Verbeter Breda onder leiding van Justin Goetzee. De leden van deze groep spraken met veel bewoners en professionals over de kansenongelijkheid in de stad en de leefbaarheid in de wijken. Dit leverde het Pact van Breda Deel 1 op, met daarin zes thema's die belangrijk zijn voor de aanpak van tweedeling in Breda.

Het Pact van Breda Deel 2
De zes thema's zijn in de afgelopen maanden in zogenoemde gespreksplatforms uitgebreid besproken met Bredanaars en betrokken organisaties. Wat is de kern van het probleem? Wat moet er écht anders? Welke doelen stellen we ons als stad voor de komende twintig jaar?

Deze tweede stap in Verbeter Breda wordt binnenkort afgerond met twee conferenties voor organisaties en bewoners. De eerste is vlak voor de zomervakantie en staat in het teken van de opbrengsten van gespreksplatforms. Hier worden ook de eventuele verschillen van inzicht besproken.

Gelijk na de zomervakantie is de tweede, grotere conferentie. Dan worden de laatste punten besproken en het Pact van Breda Deel 2 opgesteld. Daarin staan alle doelstellingen tot aan 2040 voor Breda waarmee we de tweedeling gaan aanpakken.

Het Pact van Breda Deel 3
In de laatste maanden van dit jaar worden dan op basis van de doelstellingen uit Deel 2 de concrete plannen gemaakt voor de komende jaren. Die worden beschreven in het Pact van Breda Deel 3. Het Programmateam Verbeter Breda leidt het proces hier naartoe.

Even voorstellen: het programmateam  
Voorzitter: Paul Depla
Leden: Bas Alblas, Sinead Power, Justin Goetzee, Kyara van Zundert, Tamimount Kaddouri, Anton van Mansum, Nicole van Son, Raymond Kouwenberg, Tim van het Hof, Caroline Timmermans