Op weg naar een verbonden stad

Aandacht voor een mooie en prettige buurt

Mensen wonen, werken en zijn graag in Breda en de dorpen. Het gaat goed met de stad en daar zijn we trots op. Samen willen we een stad zijn waarin iedereen zich veilig voelt. Waarin iedereen dezelfde kansen heeft op een goede toekomst. Maar wie goed kijkt ziet dat er ook Bredanaars zijn die elke dag zorgen hebben. Over geld. Over hun gezondheid. Over de veiligheid in hun buurt. Over de toekomst van zichzelf of van hun kinderen. Ze hebben het gevoel niet dezelfde kansen te hebben en er alleen voor te staan. We merken dat in sommige buurten steeds meer Bredanaars wonen die dit soort zorgen en problemen hebben. Dan ontstaat er tweedeling en hebben mensen die in de ene buurt wonen, meer kansen dan mensen uit een andere buurt. Dat is overigens niet alleen in Breda aan de hand. Het is ook op andere plekken in Nederland aan de orde. 15 Burgemeesters (waaronder burgemeester Depla van Breda) deden kortgeleden een oproep voor hulp onder de naam Dicht de kloof!


Deze tweedeling willen we voorkomen, want alle Bredanaars verdienen gelijke kansen. Dat is een belofte aan de stad, onderschreven door bewoners en organisaties. Aan het einde van dit jaar weten we welke acties nodig zijn om de doelen van Verbeter Breda te realiseren en wie daar de tanden in gaan zetten. In december 2022 maken we daarover afspraken met elkaar in Het Pact van Breda Deel 3.

Hoe de vervolgstappen er uitzien wordt de komende tijd bepaald. Samen met bewoners en organisaties gaan we dat invullen. Zij weten tenslotte als geen ander wat er nodig is in de wijken en buurten. Maar één ding staat voorop: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Breda voor iedereen een stad is waar je een mooie toekomst tegemoet gaat.

Gelijke kansen voor iedereen

Uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat het in Breda om 16 buurten gaat: Geeren Noord, Geeren Zuid, Biesdonk, Wisselaar, Doornbos, Linie, Tuinzigt, Schorsmolen / Fellenoord en de tussenliggende Haagdijken, Muizenberg, Kesteren, Brabantpark Oost (Epelenberg, Ringenbuurt/ Wilderen), Heuvel en Haagpoort.

Buurten die mensen van verschillende achtergronden en culturen bij elkaar brengen, waar veel saamhorigheid en ondernemerszin is. Waar mensen wonen die barsten van de ambities en talent. Maar waar blijkbaar ook gemiddeld meer mensen met minder kansen wonen. En daar moeten we iets aan gaan doen.

Hier gaat Verbeter Breda over

Vind jij het belangrijk dat iedereen in Breda gelijke kansen verdient? Help ons dan dit filmpje zoveel mogelijk te verspreiden.

Heb je een goed plan of ken je iemand met een goed plan?