Nieuws van gespreksplatform ‘Ontmoeten’

Kan ontmoeting bijdragen aan minder kansenongelijkheid? Of in het tegengaan van tweedeling? Dat is de centrale vraag van het gespreksplatform ‘Ontmoeten’. Maar wat is ontmoeten eigenlijk? En zijn ontmoetingsplekken niet minstens zo belangrijk?

Om heldere doelen voor pact 2 te formuleren, onderzoeken we dat in deze periode. Omdat ontmoeten een breed begrip is, onderscheiden we 4 thema’s waarin ontmoeten een belangrijke rol speelt:


1. Leefomgeving

Om Breda een stad voor iedereen te maken, is het belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten. Er moeten ontmoetingsplekken zijn. Niet alleen betaalde plekken zoals koffietentjes of restaurants, maar ook parken, bankjes, een bibliotheek, gedeelde moestuinen of een plein. Plekken waar je contact kunt leggen met iemand die je nog niet kent, omdat je die toevallig tegenkomt.


2. (Positieve) gezondheid 

Uit onderzoek blijkt dat ontmoeten bijdraagt aan welzijn, minder eenzaamheid, gevoel van zingeving, je verbonden voelen.


3. Dienstverlening 

De ontmoeting tussen inwoner en ‘systeem’ (gemeente, zorgorganisatie, woningbouwcorporatie). Het belang van een vast gezicht, heldere taal, elkaar begrijpen, echt contact.


4. Talentontwikkeling 

Iemand coachen die zelf in zijn omgeving niet de mensen ontmoet wiens carrière of toekomst hij ambieert. Iemands mentor zijn om zo makkelijker stappen te kunnen zetten om talenten te ontwikkelen.


Om van ‘waarom’ ontmoeten naar ‘hoe’ te komen, experimenteren we tot aan de zomervakantie van 2022 hoe ontmoeten in de praktijk de kansenongelijkheid het beste kan verminderen. Welke rol kun je daar als organisatie in spelen, maar ook als inwoner, buren of wijkgenoot. Dat doen we letterlijk op straat: bij het Suikerfeest op 7 mei, maar ook in de wijk met een ‘ontmoetingsloket’ en een ‘meet & match’-moment. En met een fietstochtje langs bijzondere wijkinitiatieven. Uit alle inzichten zullen we lessen trekken hoe ontmoeting echt kan bijdragen aan meer gelijke kansen voor iedereen. Wie weet kom je ons tegen!