Goede afspraken over kansrijk opleiden

mbo-onderwijs en bedrijfsleven

Mbo-onderwijs en bedrijfsleven: Goede afspraken over kansrijk opleiden

Om te zorgen dat meer jongeren worden opgeleid in kansrijke beroepen verscheen in november de zogeheten Taskforce Doelmatigheid onder leiding van Lodewijk Asscher.

De door de taskforce voorgestelde maatregelen moeten het voor aankomende mbo-studenten (nog) makkelijker maken om te kiezen voor een studie waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Zo moeten scholieren betere voorlichting krijgen over arbeidsmarktkansen van verschillende mbo-opleidingen. En gaat het ook gemakkelijker worden om vanuit het mbo te switchen naar een kansrijke opleiding.

Behoeften arbeidsmarkt

Onderwijs en bedrijfsleven in de regio’s gaan actief bekijken welke behoeften er zijn op de (regionale) arbeidsmarkt. En ook hoe het mbo met voorlichting en een goed opleidingsaanbod hieraan tegemoet kan komen.

Bron: www.mbo-today.nl