“Iedereen heeft een vlammetje van passie in zich”

Hulpverlener Rick van Dun

Hulpverlener Rick van Dun: “Iedereen heeft een vlammetje van passie in zich”

Rick van Dun werkt al jaren met kwetsbare mensen. De laatste twee jaar (tot eind december) werkte hij in het multidisciplinaire team Bemoeizorg van IMW, dat kwetsbare mensen 'ongevraagd maar vrijwillige hulp' verleent. Bijvoorbeeld als er ernstige geldzorgen zijn. “Het is schrijnend om te zien wat stress kan doen met mensen.”


“Het team Bemoeizorg komt in actie als er vanuit de omgeving van een persoon zorgen worden geuit”, legt Rick van Dun uit, “bijvoorbeeld op het gebied van verslaving, GGZ, LVB en huurachterstanden en financiële problemen. We gaan ongevraagd langs en proberen de verbinding te zoeken en vertrouwen op te bouwen, zodat we iemand uiteindelijk kunnen verwijzen naar passende hulp.”

Tussen wal en schip

Als er meerdere problemen spelen, is het vaak niet meteen duidelijk welke organisatie verantwoordelijk is voor een cliënt, weet Rick. “Mensen vallen dan soms tussen wal en schip, omdat niet duidelijk is wie hun zorg op zich moet nemen. Het zou fijn zijn als de hulporganisaties cliënten wat meer zouden benaderen vanuit de mens in plaats van de verschillen problemen die ze hebben. Want dat maakt het vaak heel complex.”

Vanuit gevoel

“Het is schrijnend om te zien wat stress doet met de mens”, weet Rick. “Geldstress is een hele grote. Als je dat jaren achtereen ervaart, ga je steeds slechter functioneren in het dagelijks leven en zie je soms zelf geen uitweg.” Daarom is het volgens Rick noodzakelijke dat professionals de cliënt met zorg en empathie benaderen.

“We moeten ons niet alleen focussen op het proces, maar ook oog hebben voor de persoonlijke situatie van cliënten. Door alle bureaucratie waarmee we te maken hebben, voelen we soms niet meer. We zijn op sommige vlakken een beetje een commerciële fabriek geworden dat zich richt op doelen, waardoor cliënten zich niet altijd gezien voelen.”

Passie

Rick is er een groot voorstander van om als hulpverlener de behoeften van een cliënt helder te krijgen: waar sta je, wie ben je, wat wil je? Zodat van daaruit duidelijk wordt welke ondersteuning ze nodig hebben. “Iedereen heeft een passie in zich”, weet Rick. “Als professional kun je dat vlammetje in je cliënt vinden en aanwakkeren. Zodat iemand vanuit zichzelf op zoek gaat naar werk op basis van waar hij goed in is. Dat zijn hele duurzame oplossingen, omdat mensen dan echt gemotiveerd zijn.”

Eerlijk

Om dat te bereiken, is het nodig dat professionals het échte persoonlijke gesprek voeren met de cliënt, vindt Rick. Voorbij de koetjes en de kalfjes. “Dan bouw je vertrouwen op en durven mensen ook eerlijk te zijn naar jou als professional. Ik wil niet zeggen dat we het nu niet goed doen”, benadrukt Rick. “Als je naar de geschiedenis van de hulpverlening kijkt en ziet waar we staan, dan doen we het goed. Maar we kunnen beter!”