Hier staan we met Verbeter Breda!

Hier staan we met Verbeter Breda!

Op 17 september ondertekenden Bredanaars en organisaties die willen werken aan meer kansengelijkheid in Breda Het Pact van Breda Deel 2. Daarin staan de doelen voor het dichten van de kloof tussen kansenarm en kansenrijk helder omschreven. De volgende stap is het vertalen van die doelen naar concrete uitvoeringsplannen. En daar wordt nu hard aan gewerkt.

In 3 allianties brainstormen inwoners, professionals en andere betrokkenen over hoe we de doelen uit Pact Deel 2 kunnen bereiken. Daarvoor heeft iedere alliantie bijeenkomsten georganiseerd waarin gesproken wordt over de concrete stappen. Daarnaast werden en worden nu nog veel gesprekken gevoerd om ideeën nog wat uit te werken tot afspraken.  

Deze week zijn de laatste bijeenkomsten van de allianties. De opbrengst uit die gesprekken worden samengevat en voor de kerst opgeleverd bij het projectteam Verbeter Breda. Dat voegt de opbrengsten samen in een eerste meerjarig uitvoeringsprogramma Verbeter Breda.

Bespreken in de buurten

Leden van het projectteam Verbeter Breda gaan in december en januari ook de buurten weer in. Ze gaan het gesprek aan over het uitvoeringsplan met bewoners die actief zijn in hun buurt. Wil jij dat we ook bij jou op bezoek komen? Stuur dan even een berichtje naar info@verbeterbreda.nl

Samen aan de slag?

Heel de maand februari kunnen mensen en organisaties hun reactie geven op het concept Pact van Breda Deel 3, zodat we het Pact nog beter kunnen maken.
In de laatste week van maart wordt in de stad op verschillende manieren aandacht gevraagd voor kansengelijkheid in Breda. Iedereen die meedoet aan het uitvoeringsprogramma kan dan het Pact van Breda deel 3 ondertekenen.

Wil je ook iets organiseren rondom 1 van de thema’s van Verbeter Breda in die laatste week van maart? Laat het ons weten via info@verbeterbreda.nl. We zetten je bijdrage graag in de schijnwerpers!

Verbeter Breda gaat ‘op zichzelf’

Met de ondertekening van Pact Deel 3 wordt ook besloten over de toekomstige organisatie van Verbeter Breda. Zeker is dat de gemeente niet in de lead blijft. Er komt een programmabureau dat wordt bestuurd door verschillende partijen in de stad, onder wie ook bewoners. Dit gaat erop letten dat alle concrete plannen uit Pact 3 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In een volgende nieuwsbrief lees je hier meer over.