Eerste ver-beteringen zichtbaar in de wijken

Met subsidie uit Actieplan Verbeter Breda

Eerste verbeteringen zichtbaar in de wijken

Verbeter Breda is een meerjarenplan voor de komende 20 jaar. Maar we hoeven niet zo lang te wachten om de stad te verbeteren. Via het Actieplan Verbeter Breda kunnen bewoners, bedrijven en (vrijwilligers)organisaties steun krijgen om aan de slag te gaan met het uitvoeren van hun ideeën.

Sinds 12 april is er een budget beschikbaar voor initiatieven die direct de kansen van inwoners van aandachtswijken kunnen verbeteren. Niet alle ideeën komen in aanmerking voor steun. Twee belangrijke voorwaarden: ze moeten aansluiten bij de thema’s van Verbeter Breda. Én het initiatief moet gedragen worden door inwoners van de betreffende aandachtswijk.

Van start

Er zijn al een kleine twintig projecten gestart met de hulp van het Actieplan Verbeter Breda. Het kan daarbij gaan om geldelijke steun, maar soms ook om meedenken of bemiddeling. Zo is een theaterbezoek voor met mensen met een kleine beurs mogelijk gemaakt. En wordt er gewerkt aan een fijne ontmoetingsplek voor jongeren in Geeren-Zuid.

Zetje in de rug

Naast dit soort kleine projecten, kunnen ook grotere projecten een beroep doen op steun en op het budget vanuit het Actieplan. In aandachtswijken hebben vrijwilligersorganisaties en verenigingen niet altijd de middelen om belangrijke grotere investeringen te doen. Met een zetje in de rug vanuit Verbeter Breda kan het nu wel. Zo kunnen een aantal belangrijke verenigingen en organisaties doen waar ze goed in zijn: er zijn voor de inwoners uit de buurt.

Moeilijk

“Het is best moeilijk om af te wegen welke initiatieven in aanmerking komen voor subsidie”, vindt Debby den Heijer van het programmateam Verbeter Breda. “Daarom wegen we elke aanvraag heel zorgvuldig af met collega’s met de juiste expertise en als we er dan niet uitkomen, met de bestuurders die betrokken zijn bij Verbeter Breda. De echt grote aanvragen, zoals de aanleg van een kunstgrasveld, bij een voetbalvereniging, worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.”

Doel

“We proberen bij onze afwegingen steeds het doel voor ogen te houden”, legt Debby uit: “wat draagt nu al bij aan het tegengaan van tweedeling? Wat draagt nou echt bij aan kansengelijkheid? Waardoor heb je als bewoner hiermee echt het gevoel dat er iets gaat veranderen? En vergis je niet: het zijn niet enkel de grote aanpassingen die het verschil maken. Met veel kleine veranderingen kun je ook veel bereiken!”


Hebt u ook een mooi initiatief wat kan helpen om de kloof tussen kansenarm en kansenrijk in Breda te verkleinen? Dan kunt u deze indienen tot en met 15 december 2022. De exacte voorwaarden vindt u op www.breda.nl/subsidie-verbeter-breda.nl Heeft u nog aanvullende  vragen? Mail die dan gerust naar info@verbeterbreda.nl