De Burgemeester en Wethouders over Verbeter Breda:

Samen met de hele stad werken aan een beter Breda. Eerste acties van start

In een brief aan de gemeenteraad schrijven de Burgemeester en Wethouders van Breda dat ze blij zijn met het programma Verbeter Breda. En ook hoe belangrijk het is dat we allemaal meewerken. Aan een beter Breda voor iedereen. Dit is wat er in de brief staat.

Waarom Verbeter Breda
De verschillen tussen bewoners van Breda waar het goed mee gaat en bewoners die vaker zorgen hebben worden steeds groter. We willen niet dat dit zo groot wordt dat de stad wordt gesplitst. Daarom zijn we gestart met het programma Verbeter Breda. Samen met iedereen willen we als gemeente werken aan een beter Breda voor ons allemaal. Het zal wel een paar jaar duren voor het echt zo ver is. Maar we gaan nu al aan de slag met verbeteringen op de volgende punten:

 • fijn wonen in elke wijk
 • veiligheid
 • het voorkomen van armoede
 • er moet iets te doen zijn in buurten
 • ontwikkelen van talenten van de jeugd
 • ontmoeting


Het is niet makkelijk om grote verschillen tussen buurten en wijken in Breda op te lossen. Maar we gaan wel met veel problemen tegelijk aan de slag, zodat het gevoel van bewoners in alle wijken snel beter wordt. Bijvoorbeeld door het verbeteren van organisaties die er zijn om mensen te helpen.

Het plan
Het plan van Verbeter Breda bestaat uit drie fases:

Fase 1: (klaar in juli 2021):
Er zijn veel gesprekken geweest met wijkbewoners om te ontdekken hoe groot het verschil tussen wijken in Breda. Hieruit kwam dat het verschil steeds groter wordt en er dus snel wat moet veranderen. Veel betrokken groepen hebben gezegd dat ze willen dat de situatie verbetert. Er zijn ook al ideeën bedacht om de situatie in bepaalde wijken te verbeteren.

Fase 2:  
Vanaf nu tot juni 2022 worden alle ideeën verder onderzocht. Daarvoor starten in januari praatgroepen. Hierin wordt met verschillende mensen gepraat over elk probleem. Daarna bedenken de groepen oplossingen. Alle partijen moeten nu ook beloven zich te blijven inzetten voor Verbeter Breda.

Fase 3:
Er komt ook een team dat een goede planning gaat maken voor alle gekozen doelen: wanneer moet wat gedaan worden? Dit team gaat er ook op letten dat het werk wordt gedaan. Dit grote plan gaat over vier jaar.


Dit vinden de Burgemeester en Wethouders ook nog belangrijk:

 • We moeten in gesprek blijven met de bewoners van alle wijken en met organisaties die werken in de wijken.
 • Breda moet mensen goed helpen bij het vinden en houden van een baan die bij ze past en waarin ze verder kunnen groeien.
 • Kinderen met minder kansen moeten ook hun talenten kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van sport en school.
 • Er komen buurtpunten in de wijken. Hier kunnen wijkbewoners makkelijk hulp vinden als ze ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld van de gemeente en hulporganisaties.
 • De wijken in Breda moeten beter gemixt worden. Alle nieuwe wijken moeten zo worden ingericht dat er plek is voor verschillende soorten bewoners.
 • Om Noord-Breda meer te verbinden aan de stad, kijken we of de Noordelijke Rondweg kan worden vervangen door een tunnel.
 •  We moeten ons allemaal inzetten voor een stad waarin iedereen samenleeft. Daarvoor is meer contact met elkaar nodig. Oók tussen de verschillende culturen. We gaan daarvoor ontmoetingen regelen, waarin we elkaar kunnen leren kennen.

  Eerste acties
  Het grote plan is pas eind 2022 klaar. Toch starten we al eerder met een aantal acties. Bijvoorbeeld met verder onderzoek naar:
 • plekken waar jongeren kunnen samenkomen
 • buurtcampings
 • Park Kesteren
 • Bibliotheek 2.0 in Hoge Vught
 • extra stageplaatsen voor jongeren die moeilijk een stageplek kunnen vinden, bijvoorbeeld door hun achternaam
 • het Bredaas Jeugd Ontbijt
 • training van de medewerkers van Buurtpunt
 • activiteiten die verschillende wijken of culturen bij elkaar brengen
 • een sterk wijknetwerk (samenwerken verenigingen en andere partijen in de wijk) 
 • talentenontwikkeling van jongeren


Breda maakt subsidies vrij voor deze acties.