Buitenschoolse activiteiten hebben veel effect op kinderen

Publicatie: Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland

Een pas verschenen onderzoek toont aan dat kinderen die buiten school actief lezen, sport- of muziekles krijgen en wel eens een museum of theater bezoeken, veel beter presteren op de basisschool. Dit zorgt voor ongelijkheid met leerlingen die veel minder toegang hebben tot bepaalde middelen. 

Scholen en wijkteams zouden een rol kunnen spelen in verbetering van deze situatie. Evenals het bedrijfsleven (sponsoring). De baten lijken op te wegen tegen de kosten van bijvoorbeeld een abonnement op bibliotheek, een museumjaarkaart en een sport- en muziekabonnement.

Lager inkomen in de toekomst
Het onderzoek is gehouden onder kinderen uit groep 5 van basisscholen in Nederland. Het gaat over ontwikkelingsmogelijkheden zoals hierboven genoemd, ontspanningsmogelijkheden, bijvoorbeeld op vakantie gaan en om voorzieningen thuis, zoals een dagelijks ontbijt en het hebben van een eigen kamer.

Er bestaan grote verschillen tussen de kinderen, die verband houden met de prestaties op school. De wijk waar een kind opgroeit kan ook een bron van kansenongelijkheid zijn. Bij doorberekening van deze verschillen blijkt ook een effect op het latere inkomen.

Je kunt het volledige rapport downloaden op: www.seo.nl/publicaties/gevolgen-van-kansenongelijkheid-in-nederland/