Bijeenkomst Alliantie Leefbaar Inkomen: Werk moet lonen

Bijeenkomst Alliantie Leefbaar Inkomen: Werk moet lonen

Op donderdag 17 november kwam de Alliantie Leefbaar Inkomen voor de derde keer bijeen. In De Teruggave spraken zo'n 40 Bredanaars en organisaties als Surplus, VNO-NCW, de gemeente en MEE met elkaar. Hoe kunnen we de doelen gesteld in Het Pact van Breda Deel 2 in concrete plannen gieten?

De groep splitste zich op in 2 tafels. De ene groep boog zich over het doel 'in 2040 voor iedereen een inkomen om de basisbehoeften te betalen'. De andere sprak over het doel: 'een baan of stage voor alle jongeren'. De aanwezigen namen hun taak serieus en aan beide tafels kwamen veel ideeën voorbij voor het dichten van de kloof tussen Bredanaars.

Uitkering

Een belangrijke stelling die de aanwezigen ondersteunden was: werk moet lonen. De regels rondom uitkeringen zitten ingewikkeld in elkaar. Daardoor komt het voor dat mensen zo veel gekort worden op hun uitkering dat ze een baan liever niet aannemen. Dat klopt niet, vinden de aanwezigen: je moet er altijd op vooruit gaan als je werk hebt.

Daarnaast zijn organisaties vaak gericht op een oplossing voor de korte termijn. de kortste weg naar een baan. Maar dat is niet per se de beste oplossing voor de lange termijn. De aanwezigen vinden dat er meer ruimte moet komen voor de vraag: wat maakt dat iemand op de lange termijn mee kan doen? Misschien is dan een opleiding of bijscholing een veel betere optie dan een baan.

Eén loket

Lot van Schendel van de gemeente Breda weet: “Het vinden van een baan vanuit een uitkering is voor mensen soms één bureaucratisch doolhof door de complexe regels. De stap van uitkering naar werk, alle toeslagen, is echt een belemmering voor kandidaten. Ze weten vaak niet waar ze moeten zijn met hun vragen.” Lot vindt dat het makkelijker moet. Bijvoorbeeld door één loket waar je terecht kunt met al je vragen. “Zorg voor Elkaar heeft ook één telefoonnummer van waaruit je wordt geholpen. Dat werkt goed.” 

Samenwerking

Pieter Hilhorst, een van de kartrekkers van de Alliantie, denkt dat een betere samenwerking tussen onderwijs en werkgevers ook veel kan brengen: “We moeten jongeren meer begeleiden in het leven. Financiële educatie geven op scholen bijvoorbeeld, zodat ze leren omgaan met geld. En hen eerder betrekken bij beroepen die niet zo goed gevonden worden: in de techniek bijvoorbeeld.”

Veel ideeën dus deze middag over hoe het beter kan. De begeleiders maken nu een concreet plan dat ze aan de programmagroep presenteren. Vanaf april 2023 wordt de start gemaakt met de uitvoering van de plannen. Een nog op te zetten programmateam gaat dit begeleiden.