Bestuurs-akkoord 2022-2026:

Vol gas vooruit om kloof te verkleinen

Dinsdag 7 juni werd het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ gepresenteerd. De nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA beschrijft hierin de plannen voor 2022-2026. Het verkleinen van de kloof tussen kansarm en kansrijk heeft een belangrijke plek. 

 

De coalitie zegt in haar bestuursakkoord 'vol gas' verder te gaan met Verbeter Breda. Om de armoede in de verschillende kwetsbare wijken van de stad aan te pakken, komt er de komende jaren € 5,9 miljoen extra vrij. De jeugd, het onderwijs en wonen staan bovenaan de prioriteitenlijst. Ook vindt de coalitie het belangrijk dat meer mensen gaan werken.


Ontwikkelen

Iedereen de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, staat in het bestuursakkoord. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven wil de gemeente werken aan extra stageplaatsen in de wijk, huiswerkbegeleiding in de wijken en een bibliotheek in de Hoge Vucht. Ook komt een programma voor om- en bijscholing van jongeren en een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.


Daarnaast wordt de BredaPas breder toegankelijk, komt er een proef om schoolontbijten mogelijk te maken, en wordt de eigen bijdrage op de bijzondere bijstand afgeschaft. Om mensen uit de schulden te helpen en houden, breidt Breda het Schuldhulpverleningsfonds uit. Bovendien moeten problemen door schulden sneller opgemerkt worden.


Veilig en gezond opgroeien

Breda wil jongeren gelijke kansen bieden en helpen om een toekomst op te bouwen. Daarvoor moet voorkomen worden dat jongeren uit kwetsbare wijken in de criminaliteit belanden. Bijvoorbeeld door criminele carrières al op jonge leeftijd te ontmoedigen en criminaliteit harder aan te pakken.


Ouders die om hulp vragen moeten snel en makkelijk de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hierbij spelen het onderwijs, het verenigingsleven en de sportclubs een belangrijke rol.


In gesprek

De rol van bewoners van de kwetsbare wijken blijft belangrijk. De gemeente blijft dan ook in gesprek met de bewoners over de toekomst van een wijk of dorp. Ook blijft zij eigen initiatieven van de wijkbewoners steunen, bijvoorbeeld met buurtpreventieteams en de buurtvaders.


Het volledige bestuursakkoord lezen? U vindt het hier: Bestuursakkoord 2022-2026