Bestaanszekerheid: de stand van zaken

1 van de 6 thema's van Verbeter Breda is Bestaanszekerheid. Maar wat is dat eigenlijk? Hoe groot is het probleem in Breda? En kunnen we dit oplossen? De laatste maanden zijn er vele gesprekken gevoerd met de stad om dat uit te zoeken.

Bestaanszekerheid heb je als je mee kan doen in de maatschappij. Je hebt een voorspelbaar inkomen. Je woont betaalbaar. Je hebt toegang tot de zorg. En je hebt een 'buffertje' voor financiële tegenvallers. Hierdoor heb je de ruimte en de rust om jezelf te ontwikkelen.

In onze Grondwet staat dat de overheid ervoor moet zorgen dat iedereen in Nederland voldoende inkomen heeft om van te kunnen leven. Nederlanders die dat niet op eigen kracht lukt, komen in aanmerking voor een uitkering.

Zo staat het er in Breda voor:
•    meer dan 4000 kinderen leven in armoede
•    1 op de 10 huishoudens leeft in armoede
•    36% van deze huishoudens had in 2019 een werkloosheids-/bijstandsuitkering, 36% inkomen uit een pensioen, 21% inkomen uit arbeid
•    50% van de mensen met geldzorgen zijn laaggeletterd: zij hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen, of zaken regelen met de computer.

Gespreksplatform
Binnen het gespreksplatform Bestaanszekerheid zijn vele gesprekken gevoerd. Hieruit kwam een aantal zaken naar voren. Sjef Kuijsters, regisseur van de gesprekken, vat het samen: “Het is voor kwetsbare mensen soms heel moeilijk om hun weg te vinden naar de juiste hulpverlening. Alle partijen zien dat dat beter kan en moet. Bijvoorbeeld door de wereld van regelingen, potjes en hulpverlening eenvoudiger te maken en de mens altijd centraal te stellen.”

Maar alleen daarmee redden we het niet, weet Sjef. “Partijen geven aan dat het belangrijk is om bestaanszekerheid ook op de lange termijn goed te regelen.” Maar dat blijkt lastig. Er zijn veel wettelijke regels vastgelegd waar ook Breda zich aan moet houden. Bijvoorbeeld de hoogte van een uitkering.

Lange termijn
Ondanks dat willen alle partijen zich graag inzetten voor het bestrijden van de armoede op de langere termijn. De wensen: geen kinderen meer in armoede, het verdwijnen van het stigma en de schaamte over geldzorgen en armoede, het verminderen van de woonlasten, en dat iedere Bredanaar voldoende geld heeft om gezond van te kunnen leven.

Genoeg zaken dus die de aandacht vragen. De voorlopige uitkomsten van de gesprekken worden momenteel uitgewerkt in ambities en doelen. Na 1 juli wordt verder gesproken over welke stappen hiervoor moeten worden gezet.